top of page

Eksempler på anvendelse av e-plan

e-plan habilitering benyttes i dag av barn, unge og voksne med veldig ulike utfordringer, livssituasjoner og behov for tilrettelegging. e-plan utformes individuelt og bør baseres på personsentrerte kartlegginger hvor personenes egne behov, preferanser og verdier legges til grunn for utforming av løsningen i tett samarbeid med personen som skal ta planen i bruk. Den kronologiske organiseringen gjør det mulig å tilpasse hjelpen individuelt og fremme reell deltakelse og medvirkning i egen hverdag. Hva slags type og mengde hjelp den enkelte har nytte av defineres på hver enkelt aktivitet og kan enkelt endres i takt med e-planbrukerens egenmestring. 

Funksjonalitet i e-plan

Trykk på bilde av funksjonen for mer informasjon om anvendelsesområder og fagtips!

ATferdsavtaler

e-plan er egnet til å administrere skreddersydde atferdsavtaler.

Tilbud om oppgaver kan formidles som SKAL-/eller BØR-oppgaver, egne mestringskriterier kan knyttes til hver aktivitet og det er poeng-/tegnøkonomisystem med egen bank til evaluering av oppgaver.   

Les mer her >

Beslutningsstøtte

e-plan er egnet til å fremme beslutningsstøtte ved å formidle tilpasset informasjon, tilrettelegge for valg og administrere individuell bistand til å realisere valgene.

Les mer >

fem om dagen

Bruk e-plan til å tilby et rikt og variert innhold i tråd med Helsedirektoratets anbefalte; 

"Fem om dagen!" 

 

Personsentrert planlegging sikrer at dagsinnholdet er i tråd med hver enkelt sine behov, preferanser og verdier. 

Les mer >

Aktiv 
deltakelse og mestring

e-plan utformes i tråd med den enkeltes behov og er egnet til å formidle både varige og midlertidige hjelpebetingelser for en mer aktiv og selvstendig hverdag.

Les mer >

Hva gjør
e-plan unik?

e-plan utformes i tråd med den enkeltes behov og er egnet til å formidle både varige og midlertidige hjelpebetingelser for en mer aktiv og selvstendig hverdag.

Les mer >
bottom of page