top of page

Emma 

Emma er 8 år og bor med foreldrene sine og en eldre bror. Emma har fått diagnosen barneautisme og hun har et tilpasset skoletilbud med egen støttepedagog. Hun har begrenset talespråk, men kommuniserer noe med bruk av bilder. Emma liker best trygge voksne og forutsigbare omgivelser. Hun kan bli veldig frustrert når hun ikke er forberedt på endringer eller ikke forstår hva som skal skje.      

Avatar 111

Emmas e-plan

Emma bruker e-plan både på skolen og hjemme. På skolen brukes e-plan til å visualisere innholdet i skolehverdagen og hun planlegger skoledagen med støttepedagogen hver morgen. Det er ekstra viktig for Emma at endringer presenteres i planen slik at hun får oversikt over hva som skal skje, hvem hun skal være sammen med og hvor lenge aktiviteten varer. Emma han vanskeligheter med å forstå tid men drar god nytte av at aktivitetene i e-plan presenteres kronologisk. Etter at den visuelle timeren ble introdusert i pauser og når Emma spiller på Nintendoen har overgangene til skoletimene blitt langt mindre frustrerende for Emma.  Hjemme brukes e-plan som visuell støtte til daglige rutiner som påkledning, vask og tannpuss på morgen og kveld. Emma er glad i å bygge Lego og etter at det ble lagt inn visuelle oppskrifter på Legobygging i e-plan har det blitt mer tid til middagslaging og bedre muligheter for å hjelpe storebror med leksene.  

bottom of page