Utvidet kvalifiseringskurs som
ressursperson i e-plan
02.-04. november

Kursinnhold:

  • Teknisk og praktisk kvalifisering i administrering av e-plan

  • Utforming og tilpasning av planverktøy til individuelle preferanser og behov 

  • Etablering av selvstendighet ved bruk av handlingskjeder og tilpasset hjelp

  • Forutsetninger for å lykkes med etablering og implementering av planverktøy

  • Teknisk gjennomgang av muligheter og tilpasninger på iPad        

  • Veiledning og oppfølging (individuelt og/eller i gruppe)

  • Hvordan drive kurs/opplæring i bruk av e-plan 

  • Inkludert èn lisens e-plan 12 måneder

  • Kort gjennomgang og praktisk demonstrasjon av appen e-talk ASK

  • Inkludert èn tilgang til appen e-talk ASK

For hvem:

Det kreves i utgangspunktet ingen forkunnskaper, men det er en fordel om deltakerne har noe kjennskap til dagsplaner og interesse for teknologi.  

Forventet utbytte:

Deltakerne vil gjennom en kombinasjon av undervisning, eksempler og praktiske øvelser være i stand til å utforme, utprøve og igangsette e-plan etter kurset. Kvalifiseringen som ressursperson innebærer også opplæring som gir 

gode forutsetninger for å lykkes med å etablere e-plan, og andre plan- og motivasjonssystemer, eksempelvis i en tjeneste for mennesker med utviklingshemming. Deltakeren vil også få tilgang til opplæringsmateriell som eksempelvis kan anvendes som intern opplæring og veiledning. 

Forutsetninger

Deltakeren må medbringe en egen iPad (Apple) med IOS 15 eller nyere hvor appen e-Plan habilitering er installert på enheten. Innholdet som blir utformet kan overføres til annen enhet etter kurset. Dersom man ønsker kan man allerede før kurset samle bilder som tenkes benyttet overfor en bestemt person. Det vil sendes ut mer detaljert informasjon til påmeldte deltakerne i forkant av kurset.  

Pris: 6000,-

Prisen inkluderer kursavgift, singellugar, alle måltider, èn lisens på e-plan habilitering for 12 måneder og èn tilgang til appen e-talk ASK.   

Deltakerne som gjennomfører programmet vil få eget kvalifiseringsbevis som ressurspersoner i e-plan

Bindende påmelding og eventuelle spørsmål kan sendes til: contact@habtech.no

Kontaktperson: Vidar Antonsen. mob. 92 07 25 40  

OBS!

Begrenset antall deltakere (totalt maksimalt 20 deltakere) !

Kurset avholdes under forutsetning av tilstrekkelig antall påmeldte!

Foreløpig programoppsett
(detaljert programinnhold kommer)

 

Onsdag 02.11.22

 

Kl. 10.00 Oppmøte og innsjekk.

Kl. 10.30 Velkommen Lett servering av baguetter.

Kl. 11.00 Konferanse.

Kl. 13.30 Lunsjbuffet. Innsjekk på lugarene.

Kl. 14.30 Konferanse del 2.

Kl. 20.00 Middag (3 retters meny)

 

Torsdag 03.11.22

 

Kl. 07.00 - 09.45  Frokost.

Kl. 10.00 Utforming av aktivitetsmaler og veiledning/evt. til egen disposisjon i Kiel for de som ønsker det

Kl. 13.50 Baguetter og mineralvann serveres i konferanseavdelingen.

Kl. 14.00 Konferanse.

Kl. 20.00 Middag (Eveningbuffet)

 

Fredag 04.11.22

 

Kl. 07.00 - 09.45 Frokost.

Kl. 10.00 Ankomst Oslo.

IMG_5320.JPG