top of page

Videosamtale

Mange liker å ringe familie og venner, men har behov for hjelp til å gjennomføre slike samtaler. Aktiviteter (eller bilde av personer) kan linkes til telefonnummer eller Apple-ID. Dersom personen trykker på bilde av ønsket person vil 
e-plan automatisk åpne en videosamtale til forhåndsregistrert telefonnummer. 

Fagtips!

Ved å kombinere videotelefoni med tidslås vil det være mulig å gjøre telefonavtaler der oppringing til ulike personer er tilgjengelig i avtalte tidsrom. 

Adminmodus

Hvordan aktivere nedteller på en aktivitet

bottom of page