top of page

HabTech AS ble stiftet våren 2021 og har mål om å utvikle intuitive og individuelt tilpassede digitale hjelpemidler på allment tilgjengelige plattformer. Løsningene er basert på habiliteringsfaglig kompetanse hvor tilrettelegging for mestring, motivasjon og medvirkning er vesentlige innsatsområder. HabTech AS har per i dag utviklet to apper som er tilgjengelig på AppStore. 

Morten Berger

Leder HabTech AS

Morten har en mastergrad i atferdsvitenskap og utdanninger innen veiledning og coaching, velferdsteknologi samt bachelor i vernepleie. Morten har jobbet med habilitering i spesialisthelsetjenesten i over enn 20 år. Han har ledet og bidratt i flere prosjekter og er sertifisert innen prosjektledelse.

4.jpg
Øivind.jpg

Øivind Tobias Jorfald

Teknisk ansvarlig og utvikler HabTech AS

Øivind har en bachelorgrad fra NITH (nå Westerdals) i Oslo. Han har jobbet som utvikler, arkitekt og teknisk leder på diverse forskjellige prosjekter og for forskjellige kunder, og har mer enn 10 års erfaring fra bransjen. Han jobber nå som konsulent i Forse Mobil, som fagansvarlig og underviser på Fagskolen Kristiania ved siden av å være utvikler i HabTech AS.

Vidar Antonsen

Designer og idéskaper HabTech AS

Vernepleier på topp. Ferdig utdannet i 1999. Videreutdanning i veiledning og velferdsteknologi. Jobber ved avdeling for Nevrohabilitering ved siden av å teste og skape idéer i HabTech AS.

Image from iOS_edited.jpg
bottom of page