top of page
logo_final_white_edited_edited_edited_edited.png

Mestring 
Motivasjon Medvirkning

e-plan habilitering er en individuelt utformet digital plan som fremmer mestring, motivasjon og medvirkning i hverdagen.

e-plan er basert på habiliteringsfaglige prinsipper og er utviklet ved Avdeling for nevrohabilitering ved Oslo Universitetssykehus.

e-plan driftes i dag av HabTech AS og er per i dag tilgjengelig for Apple iPad 

Download_on_the_App_Store_Badge_NO_RGB_blk_100317 1.png
Hjem: Welcome

Individuell

e-plan egner seg spesielt godt til personer som har behov for et individuelt tilpasset digitalt planverktøy. I e-plan vises kun knapper og funksjoner som er vurdert som nyttige for den enkelte. Dette betyr at verktøyet tilpasser seg deg fremfor at du må tilpasse deg løsningen.

Kronologisk

Aktivitetene i e-plan er kronologisk organisert og basert på habiliteringsfaglige prinsipper og erfaringer med  analoge dagsplaner. Dette bidrar til en smidig overgang til digital plattform for personer som har nyttiggjort seg analoge/laminerte planløsninger. Kronologiske planer muliggjør fleksible dager hvor aktiviteter ikke må defineres til bestemte klokkeslett. Dersom det er ønskelig kan likevel alarmer og timere aktiveres.  

medvirkning

Brukermedvirkning er avgjørende for aktiv deltakelse i eget liv og en vesentlig komponent i gode tjenester.

e-plan fremmer konkret brukermedvirkning blant annet gjennom valgfunksjonalitet og muligheter til å avslå tilbud om aktiviteter.     

selvstendighet

e-plan gir anledning til å tilpasse hjelp til endrede ønsker og behov. Ved å legge til og avtrappe hjelp i takt med egenmestring vil e-plan kunne bidra til aktiv deltakelse og en mer selvstendig hverdag. 

Dagsmodus

e-plan visualiserer aktiviteter kronologisk med bruk av bilder, tittel og aktivitetsbeskrivelser. Det er også mulig å legge til en rekke funksjonsknapper avhengig av ønsker og behov. Utformingen av hver enkelt plan blir dermed individuelt tilpasset og brukeren ser kun de knappene som er vurdert som nyttig på hver aktivitet. 

IMG_1178.PNG

Mestring

e-plan er tilrettelagt for at brukeren av løsningen skal mestre egen hverdag med individuelt tilpasset hjelp. Det er mulig å tilrettelegge hjelp med eksempelvis bruk av visuell timer eller talebeskjeder/ instruksjoner. Hjelpen kan også avtrappes i tråd med den enkeltes egenmestring og på den måten fremme reell selvstendighet i eget liv.

Motivasjon

e-plan er utformet med tanke på ulike preferanser og behov. For enkelte kan et belønningssystem bidra til deltakelse og mestring. Aktiviteter med poeng legger seg i en bank hvor poengene kan godkjennes av administrator. Godkjente poeng blir synlig i ukeplanen og kan veksles i noe som den enkelte e-planbruker ønsker. Det er også mulig å legge til ulike symboler og emojis for å visualisere poeng og benytte disse i et individuelt utformet motivasjonssystem.

Medvirkning

e-plan er utformet med tanke på medvirkning og deltakelse i egen hverdag. Det er anledning til å tilby 2-6 valgalternativer per aktivitet.

Hvert av alternativene kan tillegges de funksjonene/hjelp som er hensiktsmessig for den enkeltes behov eller preferanser.

Det er også tilrettelagt for å å kunne avslå/takke nei til aktiviteter som den enkelte ikke ønsker å gjennomføre. 

bottom of page