top of page
Personvernerklæring for applikasjonsløsningen e-plan habilitering

Habtech AS tar ditt personvern på alvor. Personvernerklæringen er utformet for at du skal vite hvilken informasjon som er lagret, hvor den lagres og hvilke rettigheter du har som bruker av våre løsninger. Applikasjonsløsningen e-plan habilitering er utviklet i henhold til personvernforordningen; General Data Protection Regulation, heretter forkortet som GDPR.

Kort forklart:
 • Det er ikke behov for å registrere noen form for personopplysninger for å ta i bruk e-plan.

  • HabTech har kun behov for en faktura-/betalingsinstans som selv kan administrere lisenser​

 • Det er ikke behov for å legge inn noen form for sensitiv informasjon for å ta i bruk e-plan på en fullverdig måte. ​

  • e-plan inneholder kun den informasjonen e-planbruker/administrator har valgt å legge inn i planen.

 • HabTech AS har ingen tilgang til innholdet som er lagret på enheter hvor e-plan er registrert

 • e-plan kan benyttes uten nettilgang

 • Lisensholder opprettholder til enhver tid fullt eierskap til alt innhold i e-plan

 • e-plan sender ikke data til andre apper/programvare på- eller utenfor enheten*

  • * Sikkerhetskopiering innebærer at det sendes en kopi av egenprodusert innhold til skytjenesten Firebase. Sikkerhetskopiering av innhold forutsetter en aktiv handling fra administrator.

 • Sikkerhetskopiert innhold oppbevares i inntil 12 mnd. etter opphør av lisens. Ved henvendelse til HabTech AS vil all sikkerhetskopiert innhold kunne slettes umiddelbart.  ​

 

Les mer om personvern:​

 

Hvilke opplysninger lagres?

Tilgang til e-plan habilitering forutsetter lisens. For å etablere en individuell lisens må det registreres en e-postadresse og betalingsinformasjon. Denne informasjonen lagres hos betalingsleverandøren Stripe. e-postadressen bør være en reell adresse, men kan gjerne være global uten identifiserbare elementer. Egendefinert brukernavn (e-postadresse) og passord brukes til å logge seg inn i appen e-plan habilitering.

 

NB! Ved fakturering/gruppelisenser vil det ikke være behov for noen form for individuelle identifiserbare konto eller betalingsinformasjon. HabTech vil da kunne generere tilganger som distribueres videre til sluttbruker via eksempelvis kommune/tjenesteleverandør (Fakturainstans).

 

Aktiviteter bestående av bilder, tekst, talebeskjeder og tilhørende funksjonalitet lagres lokalt i appen på iPaden. Det er du som administrator som avgjør hvilket innhold du ønsker å legge inn i e-plan. Dersom man ønsker å sikkerhetskopiere innhold vil aktiviteter og mapper lastes opp til skytjenesten Firebase.  

 

Hvorfor lagres denne informasjonen?

Konto og betalingsinformasjon lagres for at HabTech kan administrere lisenser og levere tilganger i henhold til avtale. Registrering av e-postadresse og passord forutsettes for at du skal kunne logge på e-plan, samt administrere egen konto- og betalingsinformasjon.

 

Det er du som administrator som lagrer det innholdet som vurderes hensiktsmessig for den enkelte. Lagring av aktiviteter lokalt er nødvendig for å nyttiggjøre seg e-plan og sikkerhetskopieringen gir en trygghet dersom iPaden skulle bli ødelagt og/eller man ønsker å benytte lagret innhold på en ny enhet. Til tross for at innholdet oppbevares trygt er det ikke nødvendig å lagre noen form for identifiserbart eller sensitivt innhold for å nyttiggjøre seg av e-plan på en fullverdig måte.

 

Hvem har tilgang til informasjonen?

Du som bruker har tilgang til all konto og betalingsinformasjon via lisensadministrasjonssiden. Informasjonen du har lagret på iPaden kan du til enhver tid ha oversikt over, redigere eller slette. Kun personer med tilgang til Ipaden har tilgang til dette innholdet.

Innhold som eventuelt er sikkerhetskopiert kan til enhver tid lastes ned fra skyen (merk at denne operasjonen vil erstatte det lokale innholdet i e-plan).

 

HabTech AS har tilgang til konto (e-post) og betalingsinformasjon, samt tilgang til kryptert sikkerhetskopiert innhold. Konto/betalingsinformasjon (Stripe) og sikkerhetskopiert (Firebase) innhold holdes til enhver tid adskilt. 

 

HabTech har ingen tilgang til innholdet som du har lagret på din iPad. 

 

HabTech AS har tilgang til generelle analysedata som antall nedlastninger, geografisk fordeling av nedlastning og annen anonymisert statistikk og informasjon fra Apple.

 

Hvor lenge oppbevares informasjonen?

Informasjonen som du har lagret lokalt i din plan vil være tilgjengelig så lenge du har installert e-plan habilitering. Dersom du du sletter appen, vil også innholdet slettes og ikke kunne gjenopprettes såfremt du ikke har sikkerhetskopiert innholdet. Sikkerhetskopiert innhold vil oppbevares i inntil 12 mnd. etter tidspunktet en lisens er kansellert. Innholdet kan imidlertid slettes umiddelbart ved direkte henvendelse til HabTech AS.

 

Hvordan kan jeg få innsyn eller slette informasjonen?

Du som bruker har til enhver tid oversikt over hvilken informasjon du har tilgjengelig i appen og kan når du måtte ønske slette enkeltbilder eller appen med tilhørende innhold. Du har også fullt innsyn i konto- og betalingsinformasjon gjennom lisensadministrasjonssiden.

   

Behandlingsansvarlig:   Morten Berger

Teknisk ansvarlig:            Øivind Tobias Jorfald

 

Spørsmål om personvern kan rettes til behandlingsansvarlig på én av følgende adresser:

 

e-post: contact@habtech.no

 

Postadresse:   HabTech AS
Co/Morten Berger
Anna Rogstadsvei 18
0598 OSLO

bottom of page