top of page

Alarm/Påminner

Skjermbilde 2024–01–12 kl. 16.23.27.jpeg

Som andre kalendere har selvsagt også e-plan mulighet til å sende påminner/alarm for bestemte gjøremål eller aktiviteter.

Når en aktivitet er tidsfestet med en påminner vil det sendes et varsel fra enheten selv når enheten er i dvalemodus. Varselet leder direkte til aktiviteten slik den blir raskt og enkelt tilgjengelig for den som bruker e-plan. 

Alarmer brukes ofte til aktiviteter som må gjøres til faste tidspunkt som avreise til arbeid eller for å varsle medisintid.  

Fagtips!

Alarm er egnet til å varsle på enkeltaktiviteter der planbruker ønsker å igangsette selvstendig uten å være avhengig av påminnelse fra andre. Alarm egner seg ofte godt i kombinasjon med "tidslås"

Adminmodus

Hvordan aktivere alarm på en aktivitet

bottom of page