top of page

Notatsider

Notatsider gir anledning til å legge til utfyllende tekst på hver enkelt aktivitet. Dette kan være informasjon til e-planbruker som eksempelvis sosiale historier eller informasjon til tjenesteytere som sikrer god tilrettelegging og forutsigbare tjenester.

 

Fagtips!

Notatsider kan beskrive hvordan bestemte aktiviteter bør tilrettelegges og gjennomføres og bidrar dermed til at personer som ikke kjenner e-planbrukeren godt (eks. tilkallingsvikarer), kan få relevant informasjon til å yte tjenestene slik tjenestemottaker har behov for og ønsker .

Adminmodus

Hvordan aktivere notatsider på en aktivitet

bottom of page