top of page

Sjekklister

Sjekklister kan for mange være en smart måte å huske alt som skal med i en sekk, handlekurv eller finne frem bestemte ting før en aktivitet kan begynne. Sjekklister har bidratt til at flere har blitt tryggere på å gjennomføre daglige aktiviteter selvstendig. 

Fagtips!

Flere bruker sjekkliste som når det ikke lenger er nødvendig med detaljert hjelp i handlingskjeder. Sjekklister kan dermed være en trygghet der e-planbruker kan gjøre en siste sjekk om hen har husket alt eksempelvis  før avreise til jobben.

Adminmodus

Hvordan aktivere nedteller på en aktivitet

bottom of page