top of page

Poengsystem

IMG_0842.PNG

I e-plan er det mulig å legge poeng knyttet til gjennomføring av enkeltaktiviteter. Dersom brukeren av e-plan kvitterer for at aktiviteten med poeng er gjennomført vil aktiviteten legge seg i en liste "til godkjenning" i poengbanken. Poengbanken åpnes av administrator (egen innlogging) og aktiviteten kan godkjennes eksempelvis på et evalueringsmøte. 

Fagtips!

Mange at poeng formidles som mengde fremfor som siffer. Ved å legge inn emojis i tekstfeltet (her stjerner) vil man dermed kunne lage et tegnøkonomisystem basert på den enkeltes preferanser. 

 

Adminmodus

Hvordan aktivere poeng på en aktivitet

bottom of page