top of page
logo_final_edited.png

How much does it cost to use e-plan?

Access to the use of the e-plan requires a license. This is necessary to operate and further develop the solution. Participation in courses to use the e-plan will no longer be required. Training materials and resources will be made available on the website. There will also be regular dates for open courses as well as the opportunity to order your own tailor-made course packages for your business.

 

Price: Monthly subscription: 150, -

Annual subscription: 1000, -

24 months: 2000, - (Assumes invoice payment)

 

For all licenses, 3 months apply. no-obligation free trial!

 

Folketrygden (Norway) can provide support of up to NOK 2,000 for software that is installed on your own iPad. Support for apps / software

Anskaffelse av e-plan

Applikasjonsløsningen e-Plan habilitering er per i dag kun tilgjengelig på Apple iPad. 

 

Lisensavtale for e-Plan kan bestilles direkte fra hjemmesiden (se over) hvor det kan velges mellom månedslisens, 12 måneders lisens eller 24 måneders lisens. For lisensavtaler registrert på vår hjemmeside gis det 3 måneders gratis prøveperiode.

Dersom lisensen skal betales av andre (eksempelvis  kommune) kan det rettes henvendelse direkte til e-postadressen: faktura@habtech.no. Ved fakturabetaling har vi ikke behov for noen form for informasjon om e-planbruker, men kontaktperson og fakturaadresse. 

Applikasjonsløsningen e-plan habilitering er per i dag ikke på NAVs rammeavtale for hjelpemidler. Det gjøres oppmerksom på at folketrygden kan dekke utgifter til apper/programvare (utenfor rammeavtalen) som installeres på privat nettbrett. Se informasjon om tilskuddsordningen her.

 

Søknadsprosessen:

For generell informasjon om søknadsprosessen se her

 

«Hvis ingen av produktene i rammeavtalen dekker ditt behov, kan hjelpemiddelsentralen søke om dispensasjon for å kjøpe inn produktet. Du må da begrunne godt i søknaden hvorfor prisforhandlet produkt ikke kan dekke ditt behov.

Følgende punkter må være med i søknaden:

No plans availableOnce there are plans available for purchase, you’ll see them here.
bottom of page