top of page

Handlingskjeder

Mange har behov for visuell støtte i gjennomføring av hverdagslige aktiviteter eller for å mestre nye oppgaver hjemme eller på skole/jobb. Ved å utforme individuelle handlingskjeder med tilpasset mengde og type hjelp kan e-plan bidra til reell egenmestring og aktiv deltakelse i eget liv.

Stadig flere VTA-bedrifter og dagsenter tar e-plan i bruk til å introdusere nye arbeidsoppgaver.  

Fagtips!

Bruk handlingskjeder til å lære nye ferdigheter. Mange erfarer at handlingskjedene i e-plan er egnet til å formidle hjelp på en smart måte. Når handlingene er gjennomført flere ganger kan man ofte avtrappe hjelpen ved å fjerne enkeltledd eller deaktivere hjelp det ikke lenger er behov for. 

 

   

Adminmodus

Hvordan aktivere handlingskjeder

bottom of page