top of page

URL/lenker

Det er mulig å knytte en bestemt url-adresse til aktiviteter. Ved å trykke på bildet åpner nettsiden seg automatisk, noe som bidrar til at flere kan ha nytte og glede av og ta del i mulighetene som finnes på  internett 

Kopling til nettsider brukes både til underholdningsformål og som kilde til tilpasset informasjon på nettet som eksempelvis TV-Bra, matstart.no eller Supernytt 

Fagtips!

Det er mulig å lenke aktiviteter til eksempelvis en privat Vimeo-konto der informasjon om ulike aktiviteter er forhåndsinnspilt. Dette gjør det mulig at en kjent person som formidler tilpasset informasjon, eksempelvis ved bruk av tegnspråk, og gjøre denne tilgjengelig for personen når hen har behov for det.

Adminmodus

Hvordan aktivere nedteller på en aktivitet

bottom of page