top of page

Fargede rammer

Fargekoding av aktiviteter er en effektiv måte å kategorisere aktiviteter eller formidle informasjon om egenskaper ved aktiviteter. Det er ingen bestemte "regler" for  hvilken betydning den enkelte fargen har, men mange benytter farger eksempelvis til å vise om en aktivitet er en "Skal-" eller "Børoppgave"  (jf. atferdsavtaler). Andre bruker farger til å signalisere hvor aktiviteten skal gjennomføres eller om den skal alene eller med bistand. 

Fagtips!

Fargekoding har også vist seg å være en smart måte å kommunisere til ansatte at det er "ny info" knyttet til bestemte aktiviteter. Dersom eksempelvis en aktivitet har rød ramme bør ansatte oppsøke fagsystemet for å sikre at aktiviteten tilrettelegges i henhold til ønsker og behov.   

Adminmodus

Hvordan aktivere fargekoding på en aktivitet

bottom of page