top of page

Digital klokke

Det er  alltid rask tilgang til en enkel digital klokke, med tidspunkt, ukedag, dato og tid på døgnet. Klokken fungerer også fint som en skjermsparer hvor ethvert trykk på skjermen leder tilbake til planen.

Adminmodus

Hvordan aktivere nedteller på en aktivitet

bottom of page