top of page

Valg

Tilrettelegging for valg er én av flere måter å fremme medvirkning i e-plan. Ved å trykke på et alternativ legger aktiviteten seg automatisk inn i planen. Valg brukes ofte til å velge mat og aktiviteter, men kan også kombineres med andre funksjoner som symbolmerking, FaceTime eller  URL.

Fagtips!

Tilrettelegging for valg er en konkret måte fremme brukermedvirkning. Kombineres valgfunksjonaliteten med tilrettelagt informasjon (tekst/lyd/video/symbolmerkning m.m.) knyttet til handlingsalternativene har man også formidlet beslutningsstøtte!

Adminmodus

Hvordan aktivere valg og lage aktivitet med alternativer

bottom of page