top of page

Avslå tilbud om  aktivitet

I likhet med valg kan muligheten for å avslå/takke nei til aktiviteter være en god tilrettelegging for å medvirke i egen hverdag. Funksjonen kan være tilgjengelig på alle-, ingen- eller på utvalgte aktiviteter.

Muligheten til å avslå tilbud om aktiviteter kan være en viktig ferdighet og gir muligheten til å takke nei til noe man ikke har lyst til på en adekvat måte. 

 

Fagtips!

Avslå aktivitet er også egnet til å administrere bør-oppgaver i atferdsavtaler. Mange velger dermed å ha avslå-knappen aktivert på "bør-oppgaver", men deaktivert på "skal-oppgaver". 

Adminmodus

Hvordan aktivere "avslå aktivitet" 

bottom of page