top of page

Alex

Alex

...

...

..

..

Alex sin e-plan

Emma bruker e-plan både på skolen og hjemme. På skolen brukes e-plan til å visualisere innholdet i skolehverdagen og hun planlegger skoledagen med støttepedagogen hver morgen. Det er ekstra viktig for Emma at endringer presenteres i planen slik at hun får oversikt over hva som skal skje, hvem hun skal være sammen med og hvor lenge aktiviteten varer. Emma han vanskeligheter med å forstå tid men drar god nytte av at aktivitetene i e-plan presenteres kronologisk. Etter at den visuelle timeren ble introdusert i pauser og når Emma spiller på PC har overgangene til skoletimene blitt langt mindre frustrerende for Emma.  Hjemme brukes e-plan som visuell støtte til daglige rutiner som påkledning, vask og tannpuss på morgen og kveld. Emma er glad i å bygge Lego og etter at det ble lagt inn visuelle oppskrifter på Legobygging i e-plan har det blitt mer tid til middagslaging og bedre muligheter for å hjelpe storebror med leksene.  

bottom of page