top of page

Beslutningsstøtte

e-plan er egnet til å fremme beslutningsstøtte ved å formidle tilpasset informasjon, tilrettelegge for valg og administrere individuell bistand til å realisere valgene. e-plan er egnet til å fremme personsentrerte tjenester og kan utformes i tråd med personens egne behov, interesser og verdier. 

e-plan er egnet til å fremme beslutningsstøtte ved å formidle tilpasset informasjon, tilrettelegge for valg og administrere individuell bistand til å realisere valgene. e-plan er egnet til å fremme personsentrerte tjenester og kan utformes i tråd med personens egne behov, interesser og verdier. 

bottom of page