top of page

HabTech AS ble stiftet våren 2021 og har mål om å utvikle intuitive og individuelt tilpassede digitale hjelpemidler på allment tilgjengelige plattformer. Løsningene er basert på habiliteringsfaglig kompetanse hvor tilrettelegging for mestring, motivasjon og medvirkning er vesentlige innsatsområder. HabTech AS har per i dag utviklet to apper som er tilgjengelig på AppStore. 

bottom of page