top of page

Lisenspakker

Mange kommuner/organisasjoner ønsker å bestille gruppelisenser på e-plan både med og uten workshop og oppfølging. Ta gjerne kontakt ved spørsmål, bestilling eller ønske om individuell avtale.   

Eksempler på lisenspakker

* Alle priser inkluderer mva

* *Workshops kan avholdes fysisk eller digitalt. Evt. reiseutgifter er inkludert inntil 25 km fra Oslo.  Det forutsettes at oppdragsgiver stiller med egnet lokale og utstyr for fremvisning (projektor/TV e.l.)

bottom of page