top of page

Lisenspakker

Mange kommuner/organisasjoner ønsker å bestille gruppelisenser på e-plan både med og uten workshop og oppfølging. HabTech tilbyr både fysiske og digitale kurs og tilpasser innhold til din organisasjon. Ta gjerne kontakt ved spørsmål, bestilling eller ønske om individuell avtale.   

bottom of page