top of page

Lisenspakker

Mange kommuner/organisasjoner ønsker å bestille gruppelisenser på e-plan både med og uten workshop og oppfølging. Nedenfor vil du finne noen eksempler på pakkeavtaler som kan bestilles. Ta gjerne kontakt ved spørsmål, bestilling eller ønske om individuell avtale.   

Eksempler på lisenspakker

* Alle priser inkluderer mva

* *Workshops kan avholdes fysisk eller digitalt. Evt. reiseutgifter er inkludert inntil 25 km fra Oslo.  Det forutsettes at oppdragsgiver stiller med egnet lokale og utstyr for fremvisning (projektor/TV e.l.)

bottom of page