logo_final_white_edited_edited_edited_edited.png

Mestring, motivasjon og medvirkning

e-plan habilitering er en individuelt utformet digital plan som fremmer mestring, motivasjon og medvirkning i hverdagen.

e-plan er basert på habiliteringsfaglige prinsipper og er utviklet ved Avdeling for nevrohabilitering ved Oslo Universitetssykehus.

e-plan driftes i dag av HabTech AS.

Download_on_the_App_Store_Badge_NO_RGB_blk_100317 1.png
 

Dagsmodus

e-plan visualiserer aktiviteter kronologisk med bruk av bilder, tittel og aktivitetsbeskrivelser. Det er også mulig å legge funksjonsknapper avhengig av ønsker og behov på den enkelte aktivitet.

IMG_0581.PNG
IMG_EA5A4C5776AD-1.jpeg

Ukeplan

Ukeplanen gir en oversikt over aktiviteter som er gjennomført eller planlagt de ulike dagene. Ukedagene visualiseres horisontalt, mens aktiviteter vises kronologisk vertikalt. Hver kolonne er scrollbar og kan inneholde en stor mengde aktiviteter.

Bildeserien er lånt av matstart.no

press to zoom

Bildeserien er lånt av matstart.no

press to zoom

Bildeserien er lånt av matstart.no

press to zoom

Bildeserien er lånt av matstart.no

press to zoom

Mestring

e-plan er tilrettelagt for at brukeren av løsningen skal mestre egen hverdag med individuelt tilpasset hjelp. Det er mulig å tilrettelegge hjelp med eksempelvis bruk av visuell timer eller verbale påminnere. Hjelpen kan også avtrappes i tråd med den enkeltes egenmestring.

Motivasjon

e-plan er utformet med tanke på ulike preferanser og behov. For enkelte kan et belønningssystem bidra til deltakelse og mestring. Aktiviteter med poeng legger seg i en bank hvor poeng kan godkjennes. Det er også mulig å legge til ulike symboler og emojis for å visualisere poeng eller benytte i et individuelt motivasjonssystem.

Utforming av aktivitet med poeng

press to zoom

Aktivitet med poeng i brukermodus

press to zoom

Poengbank hvor gjennomførte aktiviteter godkjennes

press to zoom

Utforming av aktivitet med poeng

press to zoom

Visualisering av alternativer

press to zoom

Visualisering av valgt alternativ

press to zoom

Visualisering av alternativer

press to zoom

Medvirkning

e-plan er utformet med tanke på medvirkning og deltakelse i egen hverdag. Det er anledning til å tilby 2-6 valgalternativer per aktivitet. Det er også tilrettelagt for å takke nei til aktiviteter.

Eksempler på funksjonalitet fra brukermodus og administratormodus

IMG_0179
IMG_0179

Visuell nedteller

press to zoom

Alarm/påminner

press to zoom

Notatsider/ skriftlig aktivitetsbeskrivelse

press to zoom
IMG_0179
IMG_0179

Visuell nedteller

press to zoom