top of page

Funksjonalitet og eksempler på anvendelse

e-plan habilitering benyttes av barn, unge og voksne med ulike utfordringer og ulike behov for tilrettelegging.

e-plan utformes individuelt og den kronologiske organiseringen gjør det mulig å tilpasse hjelp som fremmer reell deltakelse og medvirkning i egen hverdag.  Hva slags type og mengde hjelp den enkelte har nytte av defineres på hver enkelt aktivitet og kan enkelt endres i takt med e-planbrukerens egenmestring.  

Funksjonalitet
Nedenfor vises eksempler på funksjoner som kan tillegges hver enkelt aktivitet. 

Nedteller

Visuell nedteller

En visuell nedteller bidrar til forutsigbarhet og er spesielt egnet på aktiviteter som ikke har klart definert start og slutt. Tannpuss, koke/steketid eller tid med skjerm/spill er eksempler på aktiviteter denne funksjonen anvendes.  

IMG_1163_edited.png

Valg

Å kunne velge mellom ulike alternativer kan være en god måte å tilrettelegge for medvirkning i egen hverdag.  

nedteller_edited.jpg

Handlingskjeder

Mange har behov for visuell støtte i gjennomføring av hverdagslige aktiviteter eller for å mestre nye oppgaver hjemme eller på skole/jobb. Ved å utforme individuelle handlingskjeder med tilpasset mengde og type hjelp kan e-plan bidra til reell egenmestring og aktiv deltakelse i eget liv.    

nedteller_edited.jpg

Talebeskjed

Talebeskjeder kan være egnet som varig hjelpebetingelse eller som midlertidig hjelp som deaktiveres når aktiviteten mestres.    

nedteller_edited.jpg

Fargekoding

Fargekoding av aktiviteter er en effektiv måte å kategorisere aktiviteter eller formidle informasjon om egenskaper ved aktiviteter. Skal/bør, selvstendig/med bistand, inne/ute er eksempler på anvendelse av fargekoding. 

nedteller_edited.jpg

Avslå aktivitet

I likhet med valg kan muligheten for å avslå/takke nei til aktiviteter være en god tilrettelegging for å medvirke i egen hverdag. Funksjonen kan være tilgjengelig på alle-, ingen- eller på utvalgte aktiviteter.

nedteller_edited.jpg

Tidslås

Enkelte aktiviteter er avgrenser seg til bestemte  tidspunkt og bruk av tidslås kan være egnet til å signalisere om aktiviteten er tilgjengelig eller ikke. Avreisetid til skole/jobb eller medisintid er eksempler på slike aktiviteter.

nedteller_edited.jpg

Poeng

I e-plan er det mulig å legge poeng på aktiviteter. Poengene legger seg i en poengbank hvor administrator kan godkjenne poengene eksempelvis på et avtalemøte.

nedteller_edited.jpg

Notatsider

Notatsider gir anledning til å legge til utfyllende tekst på aktiviteter. Dette kan være informasjon til e-planbruker som eksempelvis sosiale historier eller informasjon som sikrer god tilrettelegging og forutsigbar hjelp og forventninger

bottom of page