top of page

e-plan habilitering

Hva gjør e-plan unik?

 

IMG_1159.PNG

 

Kronologisk

e-plan er en kronologisk digital dagsplan. Dette innebærer at dagens og ukens aktiviteter organiseres etter hverandre i en rekkefølge. En slik liste gir en visuell oversikt over aktiviteter uten at disse må begrenses til et bestemt tidspunkt langs en tidslinje. Kronologiske planer er intuitive og forenelig med analoge (eks. laminerte) bildeplaner som mange har lang er faring med. Dette gjør brukergrensesnittet enkelt og bidrar til en smidig overgang fra analog til digital plan.     

IMG_AA01E116B906-1.jpeg

 

 

Individuell

e-plan utformes individuelt avhengig av preferanser og behov. Ved utforming av nye aktiviteter tar administrator stilling til hvilke funksjoner som skal være aktive på hver enkelt aktivitet. På denne måten vil funksjonsknapper kun være synlige dersom dette er vurdert som hensiktsmessig. e-plan tilpasses brukernes behov i stedet for at brukeren må tilpasse seg løsningen.

IMG_AA01E116B906-1.jpeg

 

Mestring

e-plan er basert på habiliteringsfaglige prinsipper hvor tilrettelegging for å mestre egen hverdag utgjør et vesentlig innsatsområde. Ved å dele opp aktiviteter i mindre delhandlinger, og legge til tilpasset hjelp på det enkelte trinn etter behov, vil dette bidra til mestring av en rekke oppgaver. Når hjelpen er målrettet og basert på individuelle behov vil den også enkelt kunne avtrappes i takt med egenmestring. På denne måten kan e-plan fremme reell selvstendighet i gjennomføringen av aktiviteter i eget hjem, skole eller på arbeid.  

IMG_1174.PNG


Medvirkning

e-plan tilrettelegger for brukermedvirkning blant annet gjennom valgfunksjonalitet. Bruker kan få presentert 2-6 valgalternativer, noe som  kan bidra økt påvirkning og medvirkning i eget liv. Valg bidrar også til å gjøre planen mer dynamisk og forenelig med eksempelvis vær og endringer i ønsker og behov. Det er også anledning til å legge på en "Nei takk!"-knapp" på aktiviteter som kan avslås. En slik knapp signaliserer tydelig at aktiviteten er et tilbud som kan takkes nei til.  


 

IMG_1174.PNG
bottom of page