top of page

e-plan og atferdsavtaler

e-plan er egnet til å administrere skreddersydde atferdsavtaler.

Tilbud om oppgaver kan formidles som SKAL-/eller BØR-oppgaver, egne mestringskriterier kan knyttes til hver aktivitet og det er poeng-/tegnøkonomisystem med egen bank til evaluering av oppgaver.   

e-plan er egnet til å administrere skreddersydde atferdsavtaler.

Tilbud om oppgaver kan formidles som SKAL-/eller BØR-oppgaver, egne mestringskriterier kan knyttes til hver aktivitet og det er poeng-/tegnøkonomisystem med egen bank til evaluering av oppgaver.   

Contact

I'm always looking for new and exciting opportunities. Let's connect.

123-456-7890 

bottom of page